قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه

قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه
این قلعه یا روستا برای در امان ماندن از حمله راهزنان بر فراز تپه ای با دیواره بلند در نزدیكی روستای ابیانه واقع است00
محمد | چهارشنبه 3 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید