قلعه رودخان

قلعه رودخان
مربوط به دوره سلجوقیان (و به قولی ساسانیان)00
سید مجتبی | شنبه 27 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهرودخان
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386