برج آرامگاهی علاء الدوله

برج آرامگاهی علاء الدوله
افسانه ابری لاهیجيكشنبه 21 مرداد 1386 | 16 سال پیشبرج آرامگاهی علاء الدین به صورت یک بنای منفرد در شمال مسجد جامعدر کنار میدان اصلی ورامین واقع است. برخی از متون ، این برج را علاء الدین نیز نامیده اند . از نظر تاریخی بر مبنای آنچه در کتیبه ی بنا ذکر شده « علاء الدوله » صاحب بقعه ، در چهارم صفر سال 675 هـ . ق در زمان سلطنت ایلخان مغول فوت شد و تاریخ اتمام آرامگاه سال 688 هـ .ق مقارن سال های آخر سلطنت ارغون خان بود. چنان که از کتب انساب بر می آید، نسب او به امام سجاد (ع) می رسد.دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهبرجآرامگاهیعلاءالدوله1075 بازدید