برج آرامگاهی شبلی

برج آرامگاهی شبلی
این برج در منتهی الیه قسمت شرقی شهر دماوند به شکل یک بنای منفرد بر روی تپه ای واقع شده و باغ های سبز آن را احاطه کرده اند. این بنای تاریخی ارزشمند که تقریباً 10 متر ارتفاع دارد ، یک برج آرامگاهی آجری هشت ضلعی با پشتیبان های مدور در گوشه های آن است . بدنه ی برج ، گره چینی و تزیینات آجری زیبایی دارد و گنبد آن که مخروطی شکل و هشت ترک است با زاویه تند به طرف رأس متمایل می شود. نمای قسمت بالای سردر ، شامل دو طاقچه افقی با زیر طاق مقرنس کاری شده و یک فضای چهارگوش افقی در بالای آن است که به احتمال ، محل قرار گیری کتیبه بوده است. بالای این قسمت صفحه مربع شکلی قرار دارد که با آجرچینی مرکب از چهار ستاره پر شده است. اتاق آرامگاه مدور و سردابه های چهار گوش با طاق هلالی شکل ، جلوه خاصی به این اثر بخشیده است.این برج را می توان با بناهای عصر سامانی در بخارا مقایسه کرد و قدمت آن را به بیش از قرن پنجم هجری نسبت داد.افسانه | يكشنبه 21 مرداد 1386970 بازدید