قلعه گبری

قلعه گبری
افسانه ابری لاهیجيكشنبه 21 مرداد 1386 | 16 سال پیشاین قلعه از قلاع محافظ هسته اولیه ری است کهدر حد جنوب شرقی ری قدیم و میدان معلم ری امروز ، واقع است . از آثار معماری این قلعه تنها یک چهار دیوار به مساحت دو هکتار با دیوارهای مرتفع از 10 تا 13 متر ، همراه چهار برج دیده بانی باقی است. قدمت این قلعه به دوره اشکانیان – حدود 2250 سال پیش – می رسد.دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهقلعهگبری1126 بازدید