برج گنبد کبود

برج گنبد کبود
افسانه ابری لاهیجشنبه 20 مرداد 1386 | 16 سال پیشبرج گنبد مدور ، مراغه این برج در فاصله ده متری برج مادر هلاكو قرار داد . بنای برج ظاهری ساده دارد و از دو طبقه تشكیل شده است . سردابه ، اتاق فوقانی و احتمالاَ قبری كه در داخل سردابه وجود داشت ، از بین رفته است . سر در ورودی برج مدور است و مانند گنبد سرخ با قاب و طاقی هلالی شكل ، درگاه را احاطه نموده است . در بالا و همچنین زیر طاق هلالی این برج ، كتیبه ای به خط كوفی با نقوش پیچیده از آجر و كاشی های فیروزه ای به چشم می خورد كه تاریخ بنای برج را ماه رجب سال 563 ه . ق ذكر كرده است .دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهبرجگنبدکبود598 بازدید