برج غفاریه

برج غفاریه
افسانه ابری لاهیجشنبه 20 مرداد 1386 | 16 سال پیشبرج گنبد ، غفاریه ، مراغه این گنبد یكی از بناهای تاریخی قرن هشتم هجری است كه در زمان سلطان ابوسعید بهادرخان،پادشاه ایلخانی ساخته شد. از آنجا كه نظام الدین احمد بن حسین الغفاری در زمان حكومت " سلطان یعقوب بن حسن بیك آق قویونلو " عمارتی نزدیك این برج احداث كرد و املاك و باغی را وقف آن نمود ، این آثار به نام او به " غفاریه " اشتهار یافت . این بنای آجری مكعب شكل بر روییك سكوی سنگی ساخته شده و چهارگوشه ی آن به وسیله ستون هایی كه دارای تزیینات آجری است مانند گنبد سرخ طراحی شده است . درگاه ورودی این برج در سمت شمال قرار دارد و دارای یك طاق نمای بزرگ با سردر مزین به كاشی های سیاه ، سفید و فیروزه ای است . دو كتیبه به خط ریحان و با نام سلطان ابوسعید در این سر در جای دارد.از قراین پیداست كه این بنا مربوط به " امیر شمس الدین قراسنقر الچركسی المنصوری " از امرای ممالك مصر است كه در سال 728 ه . ق به دستور سلطان ابوسعید به قتل رسید. دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهبرجغفاریه591 بازدید