قلعه ضحاک

قلعه ضحاک
قلعه ضحاك ( آژدهاك ) عجب شیر قلعه ضحاك یا داش قلعه در 28 كیلومتری عجب شیر در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 كیلومتری جنوب تبریز واقع است. آثار برجای مانده از برج های نیم استوانه ای به نام دروازه ی قلعه و پوشش دیوارها كه از سنگ های مكعب مستطیی است ، قدمت آن را تا دوره ساسانی می رساند ولی سفال های به دست آمده از این قلعه مربوط به سده های ششم و هفتم هجری است.00
افسانه | شنبه 20 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهضحاک
افسانه ابری لاهیجعضویت از سه‌شنبه 15 خرداد 1386