کمال الملک

کمال الملک
افسانه ابری لاهیجسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیشکمال الملک محمد غفاری فرزند میرزا بزرگ به سال ‪ ۱۲۲۴‬هجری شمسی در یكی از روستاهای كاشان متولد شد. خانواده او به ویژه صنیع‌الملك (عمویش) از نقاشان زبردست بود كه بااو به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون به تحصیل پرداخت. كمال‌الملك نخست در دارالفنون در رشته زبان فرانسه و هنر نقاشی كه معلم آن "مزین‌الدوله نظری" بود ، به تحصیل پرداخت. مزین‌الدوله‌نظری بامشاهده استعداد فوق‌العاده كمال‌الملك او را به فراگیری و تمرین فنون نقاشی ترغیب كرد. ناصرالدین‌شاه در رفت‌و آمدهایی كه به دارالفنون داشت كمال‌الملك را شناخت و با مشاهده استعداد و نبوغ فراوان او ، وی را به دربار فراخواند و با در اختیار گذاشتن تسهیلات و امكانات ، او را به زیر سلطه خود كشید. هنرمند جوان در نقاشخانه كه برای كار در كاخ گلستان در اختیار او قرار گرفته بود به كسب مهارت و هنرآوری بیشتر در زمینه نقاشی پرداخت. كمال‌الملك علاوه بر تحصیل و نگارگری ، روزی چند ساعت شاه مغرور قاجار را زیر دست خود نشانده و به او تعلیم می‌داد. نخستین تابلوی او بعد از گرفتن لقب كمال‌الملك از سوی ناصرالدین شاه " تابلوی تالار آیینه" است كه از شاهكارهای او به شمار می‌رود. او در این اثر، انگیزه هنرمند در ضبط حقایق تلخ‌و اندوهبار تاریخ‌و بازگو كردن مصائب مردم از ستم شاهان كه بهترین مظاهر ایام ستمشاهی آنان همین باقیمانده قصرها و عمارت‌های به جای مانده است ، را ترسیم می‌كند. اثر او زنده‌ترین سند تاریخی در افشای سلطنت‌ها و اسراف حكومتهای جابرانه آن دوران است. كمال الملك در دربار ناصرالدین شاه بسیار تقرب یافت و برای هر تابلو ، شاه مقدار زیادی اشرفی ، نشان، مدال، كمربند، شمشیربند مرصع وانگشترالماس به او اعطا می‌كرد. كمال‌الملك را می‌توان در زمره كسانی به حساب‌آورد كه در جهت‌وصول به مقاصد واهداف مترقی و اصلاحی ، به زمینه‌های موجود در جامعه بی‌توجه نبوده و برای احیای ارزشهای از دست رفته و ایجاد تسهیلات و امكاناتی برای رشد فضیلت و هنر و آگاهی ، زمان را مغتنم شمرده و با درایت و محاسبه زمان ، اوضاع را تحت توجه قرار داد. آنچه بیش از همه سبب توفیق كمال الملك شد، برخورداری فوق‌العاده از نبوغ و قریحه سرشار و قدرت آفرینشگری شگفت وی، محیط خانوادگی مساعد و هنردوستی و هنرمندی خویشان وی بود. كمال‌الملك در سال ‪ ۱۳۰۶‬هجری شمسی تقاضای بازنشستگی كرد و به حسین آباد در نیشابور رفت و در ملك شخصی خود اقامت گزید. او در اواخر عمر به دلیل پرتاب سنگی، بینایی یك چشم خود را از دست داد. كمال الملك سرانجام در سال ‪ ۱۳۱۹‬هجری شمسی و در سن ‪ ۹۵‬سالگی درنیشابور بدرود حیات گفت و در مقبره شیخ عطار نیشابوری به خاك سپرده شد. دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیکلید‌واژهکمالالملک835 بازدید