باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود

  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
هنوز هم زندگی و لطافت بهاری در این باغ ها و بیشه زارها جریان دارد. لطافتی که به یمن زلال زندگی بخش زنده رود است. خداوندا!.... مپسند که این طراوت و پاکی از ما گرفته شود و جای خود را به کویر خشک و لم یزرع بدهد. ما بندگان ناسپاس توییم........ اما تو آن یگانه مهربان و بخشنده ای که رحمت واسعه ات همه هستی را لبریز کرده است.............مهرداد | پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397
آبشار شاه لولاکنزدیک ترین آبشار دائمی طبیعی به شهر اصفهان
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان