باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود

  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
هنوز هم زندگی و لطافت بهاری در این باغ ها و بیشه زارها جریان دارد. لطافتی که به یمن زلال زندگی بخش زنده رود است. خداوندا!.... مپسند که این طراوت و پاکی از ما گرفته شود و جای خود را به کویر خشک و لم یزرع بدهد. ما بندگان ناسپاس توییم........ اما تو آن یگانه مهربان و بخشنده ای که رحمت واسعه ات همه هستی را لبریز کرده است.............مهرداد | پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397795 بازدید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان