گور دختر

  • گور دختر
  • گور دختر
  • گور دختر
نادر چقاجردیيكشنبه 2 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیشبنای گور دختر بسیار شبیه به بنای آرامگاه کورش کبیر است، به گونه ای که شاید بتوان آنرا مینیاتوری از آن و یا مدل و الگویی اولیه ای برای آن بنا نامید. زیرسازی اولیه این بنا سکویی سنگی است که بر روی آن سه ردیف سنگ به صورت پلکانی هر یک به ارتفاع ۳۴ سانتیمتر ایجاد شده است. پائین‌ترین ردیف که بر روی سکو قرار دارد ۵.۱۰ متر طول و ۴.۴۰ متر عرض دارد و در هر ردیف ۳۵ سانتیمتر از هر طرف از اندازه آن کم میشود تا آنکه بر روی بالاترین ردیف اطاقکی سنگی به ابعاد ۲.۹۵ متر طول و عرض ۲.۳۰ متر ساخته شده است. بیشترین ارتفاع اطاقک از بالاترین ردیف نیز ۳.۴۰ متر است. برای دیدن پست کامل به وبلاگ مراجعه کنیدdavasaz.blogfa.comدسته‌بندیآرامگاه‌هابوشهرکلید‌واژهگوردخترپُشتپَربُزپَزبسپرتنگارمدشتستانبوشهر870 بازدید
  • کوشک اردشیر ساسانیبا توجه به شواهد و بقایای مخروبه بناهای باقیمانده در دشت پُشت پَر (بُزپَز یا بسپر) ، شهری بزرگ با معماری خاص زمان ساسانیان قرار داشته که احتمالا با شهرهای واقع در مسیر فیروزآباد به بیشابور در ارتباط بوده است. مشهود ترین نمونه از بقایای این شهر باستانی، بقایای بنایی ساخته شده از قلوه سنگ است که به کوشک اردشیر ساسانی معروف میباشد.
  • نقش برجسته و کتیبه سرمشهدبر صخره های مشرف بر روستای سرمشهد، نقش برجسته زیبا و بزرگی از بهرام دوم، پنجمین شاه ساسانی در حال مبارزه با دو شیر نر حک شده است. در این نقش برجسته بهرام دوم در حال مبارزه با دو شیر نر و حفاظت از همراهانش دیده میشود. یکی از شیرها در مقابل بهرام بر زمین افتاده و دیگری نیز که در حال حمله به شاه است، شمشیر بهرام را در سینه خود میبیند.
  • چهارطاقی جرهچهارطاقی (آتشگاه) بالاده یا جره با ارتفاع ۱۴ متر بر بالای تپه ای مرتفع در شمال شرقی شهر بالاده قرار گرفته است که یکی از پنج آتشکده ساخته شده توسط مهرنرسی وزیر بهرام دوم در مسیر فیروزآباد به بیشاپور میباشد.
  • کاخ هخامنشی بردک سیاهیکی از بناهای مهم تاریخی بوشهر است که به دوران هخامنشی تعلق دارد و جزو کاخهای زمستانی این امپراتوری بزرگ محسوب می شده است.این کاخ در 12 کیلومتری شمال ...
  • درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان,شهربیشاپور،کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش دومخلق بسیاری از آثار هنری از جمله نقش برجسته ها و کتیبه ها در دوره ساسانی به طور مستقیم نتیجه اتفاقات سیاسی و اجتماعی این دوره بوده است و شاهان ساسانی جهت گزارش این رویدادها به آیندگان و جاودانه کردن خود در تاریخ به خلق این آثار هنری اقدام کرده اند.