پسر جنوبی هموند از شنبه 21 شهريور 1388
روستای کنارخیمهپسر جنوبی روستای کنارخیمهروستای کُنارخیمه در استان بوشهر، شهرستان كنگان، شهر عسلویه واقع است
آب ابنار (برکه) کنارخیمهپسر جنوبی آب ابنار (برکه) کنارخیمهروستای همیشه جاویدان و زیبا و دیدنی کنارخیمه
کنارخیمه (قایق پارویی)پسر جنوبی کنارخیمه (قایق پارویی)نمایی از قایقها صیادان زحمت كش كنارخیمه كه با جان و دل برای كسب معیشت خود و فرزندانشان دل به دریا میدهند
دریای کنارخیمه (ساحل بند)پسر جنوبی دریای کنارخیمه (ساحل بند)این ساحل ,ساحل روستای كنارخیمه كه به ساحل بند معروف است,این ساحل در 15 كیلومتری این روستا واقع است
4 نتیجه