طبیعت زیبای منطقه دره اناران سپیددشت

طبیعت زیبای منطقه دره اناران سپیددشت
اسفندیار خداییپنجشنبه 23 فروردين 1397 | 5 سال پیشروستاهای زیبای دره اشکفت، دره اناران، ایروه و ده نسار و کولوی در نزدیکی منطقه دره اناران قرار دارند. تپه باستانی ایروه و غارهای تاریخی دره اشکفت، دشت زیبای گازه در کنار روستای گازه از دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی منطقه به شمار می رود.. فاصله مرکز بخش یعنی سپیددشت تا دورود حدود 35 کیلومتر است و چنانچه قسمتی از مسیر سپیددشت به بیشه که شنی است آسفالت شود و جاده شنی بیشه به چم چیت آسفالت گردد، گردشگری منطقه متحول خواهد شد، و دسترسی به مناطق گردشگری منطقه پاپی برای خیلی مشتاقان گردشگری ممکن خواهد شد.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیمناطق حفاظت شده و حیات وحشکلید‌واژهسپیددشتخرم آباددوروددرهانارانجنگلبلوطلرستان1452 بازدید
عبدل چه زیباست يكشنبه 26 فروردين 1397 | 5 سال پیش