سیاه چادر ایل عشایر سنگسری

  • سیاه چادر ایل عشایر سنگسری
  • سیاه چادر ایل عشایر سنگسری
محسن رضائیانسه‌شنبه 1 تير 1395 | 7 سال پیشعشایر ایل سنگسر از بزرگترین عشایر کوچکرو سلسله جبال البرز می باشند که در بین ایلات کشور بیشترین مسیر کوچ معادل 1500 کیلومتر از دورترین نقاط استان های خراسان جنوبی و رضوی (قشلاق) به نقاط مرتفع و خوش آب و هوای استان های سمنان و تهران و مازندران و البرز و قزوین و زنجان و .... دارند. عشایر ایل سنگسر از شیر تعداد 32 نوع محصول لبنی تهیه می کنند که هیچ عشایری در جهان قادر به تولید این تعداد محصول از شیر نمیباشد که از ویژگی های برجسته آنان می باشد.دسته‌بندیویژگیهای مردم نگاریسمنانکلید‌واژهسیاهچادرایلعشایرسنگسری1858 بازدید
عبدل بسیار عالیيكشنبه 6 تير 1395 | 7 سال پیش
مجیدرضا ممنون از اطلاعات ارائه شده.يكشنبه 26 دی 1395 | 6 سال پیش