دره (پره) هندوستان - شهر اسفدن

 • دره (پره) هندوستان - شهر اسفدن
 • دره (پره) هندوستان - شهر اسفدن
 • دره (پره) هندوستان - شهر اسفدن
 • دره (پره) هندوستان - شهر اسفدن
محسن ملاییيكشنبه 12 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشعلیرغم واقع شدن در کناردق اسفدن طبیعتی سرسبز دارد ومحل مناسبی با امکاناتی ازقبیل سرویس بهداشتی -آلاچیق- چشمه های آب وپارکینگ خودرو برای اتراق وتفرج می باشد .راه دسترسی ازجاده قاین -اسفدن -حاجی آباد 6-8 کیلومتری شهراسفدن جاده ای خاکی به طول 2-3 کیلومتر درجهت غربوجنوب غربی .دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیخراسان جنوبیکلید‌واژهدرههندوستانپرهاسفدنشاسکوه دق1934 بازدید
عبدل تفرج گاه کوچک و زیبایی استدوشنبه 13 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
 • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدنمنطقه حفاظت شده شاسکوه قاینات در خراسان جنوبی
 • ابوذر جمهر قاینحکیم ابوذر جمهر قاینی سیاسد مدار، ادیب ، عارف و شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری است که در دربار سلطان محمود غزنوی خدمت می کرده است. مقبره حکیم ابوذر جمهر در فاصله 4 کیلومتری جنوب غربی شهر قاین در دامنه کوهی مرسوم به کوه ابوذر قرار دارد.
 • گل زعفران قاینهر ساله در اوایل و اواسط پفصل پاییز در مناطقی که کشت زعفران دایر می باشد و کشاورزان زعفران و همینطور تولیدکنندگان زعفران وجود دارند شور و شوق خاصی برپاست.
 • مسجد جامع قائنخراسان جنوبی، استان یک هزار افسانه قصه ها در خود دارد. شهر به شهر، روستا به روستا هزار داستان دارد این استان. پا به پایش باید بروی نرم و آهسته، پا به سن گذاشته است خراسان. هزاران سال است که رهگذران، شاهان، سواران، زنان و کودکان رفته اند، گاهی هم آمده اند و مانده اند. قصه امروز برای شاهان و سواران و معماران مسجد جامع قاین است.
 • مسجد جامع قایناین مسجد بنایی است بسیار قدیمی و درنهایت شکوه و جلال که علاوه بر روحانیت معنوی دارای ظاهری دلچسب و فرح انگیز است.امروز با گذشت 1100سال همچنان این بنا بلندترین عمارت قائن می باشد.