زرشک وحشی

زرشک وحشی
زرشک وحشی - آبشار پونه زار فریدون شهر اصفهان30
عبدل | شنبه 21 آذر 1394
مریم | يكشنبه 22 آذر 139400
ممنون بسیار زیبا در منطق ساردو از توابع جیرفت به زارچ معروف است در  ساردو این درختچه فراوانی زیادی دارد وشاخه های بسیار پر بارتری دارد 
زعفران وحشیزعفران وحشی - آبشار پونه زار
آبشار پونه زار و پونه هایشآبشار زیبای پونه زار با پونه های وحشی و خوش عطر و بو و درختچه های زرشک و گلهای رزو سرخ وحشی و خیلی زیبایی های دیگر چشم هر بیننده ای را خیره میکند . گله های چوپانان همراه با سگ گله با صدای زنگوله های خود سکوت دره را میشکنند و صدایی غیر از صدای نسیم و صدای ریزش اب از بلندای ابشار را به گوش شما می رسانند
آبشار پونه زارشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونجلوه زیبای طبیعت در کوهستان های غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزرشکوحشی
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی