زعفران وحشی

زعفران وحشی
عبدل شعبانیشنبه 21 آذر 1394 | 7 سال پیشدسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهزعفرانوحشی1452 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 22 آذر 1394 | 7 سال پیش
  • زرشک وحشیزرشک وحشی - آبشار پونه زار
  • آبشار پونه زار و پونه هایشآبشار زیبای پونه زار با پونه های وحشی و خوش عطر و بو و درختچه های زرشک و گلهای رزو سرخ وحشی و خیلی زیبایی های دیگر چشم هر بیننده ای را خیره میکند . گله های چوپانان همراه با سگ گله با صدای زنگوله های خود سکوت دره را میشکنند و صدایی غیر از صدای نسیم و صدای ریزش اب از بلندای ابشار را به گوش شما می رسانند
  • آبشار پونه زارشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
  • دره لاله های واژگونجلوه زیبای طبیعت در کوهستان های غرب استان اصفهان
  • دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان