لاله های واژگون

  • لاله های واژگون
  • لاله های واژگون
مهرداد زینلیانچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 9 سال پیشاز دهاقان در 96 کیلومتری جنوب اصفهان که 22 کیلومتر بسمت سمیرم در جنوب حرکت کنی به گردنه زیبایی میرسی که آستانه نام دارد، با دشت ها و کوه های پرگل و سرسبز که بهترین فصل بازدید از آن اردیبهشت ماه می باشد.دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهآستانهآلمالُخلالهواژگوندهاقاناصفهان1206 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 9 سال پیش
عبدل بسیار زیباست . متاسفانه فصل مسافرت ما بعد از تعطیلی مدارسه که دیگه از این نعمتهای خدادادی خبری نیست . پارسال مرداد ماه آنجا بودمچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 9 سال پیش