لاله های واژگون

  • لاله های واژگون
  • لاله های واژگون
از دهاقان در 96 کیلومتری جنوب اصفهان که 22 کیلومتر بسمت سمیرم در جنوب حرکت کنی به گردنه زیبایی میرسی که آستانه نام دارد، با دشت ها و کوه های پرگل و سرسبز که بهترین فصل بازدید از آن اردیبهشت ماه می باشد.20
مهرداد | چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
نمای ایران | چهارشنبه 9 ارديبهشت 139400
سپاس
عبدل | چهارشنبه 9 ارديبهشت 139400
بسیار زیباست . متاسفانه فصل مسافرت ما بعد از تعطیلی مدارسه که دیگه از این نعمتهای خدادادی خبری نیست . پارسال مرداد ماه آنجا بودم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند