گل های صحرا

  • گل های صحرا
  • گل های صحرا
گل هایی که در دشت های اطراف روستای گلویک از توابع شهرستان تفت (استان یزد) روییده اند.نجمه | جمعه 21 فروردين 1394
واژه کلیدیصحراگلمسابقه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی