جنگل های زاگرس مرکزی

  • جنگل های زاگرس مرکزی
  • جنگل های زاگرس مرکزی
مناطق وسیعی از استان های واقع در زاگرس مرکزی را جنگل های زیبا و انبوهی فرا گرفته که با فرارسیدن بهار، زیبایی وصف ناشدنی می یابند. شمال خوزستان، غرب و جنوب چهارمحال و بختیاری و اصفهان، شمال فارس، کهکیلویه بویراحمد، لرستان و ایلام محل استقرار این منابع طبیعی زیبا هستند. تصاویر ارسالی مربوط به جنگل های ارتفاعات شیوند در شمال استان خوزستان است.مهرداد | چهارشنبه 19 فروردين 1394
منطقه حفاظت شده شیوندمنطقه حفاظت شده شیوند در شمال خوزستان
مجموعه آبشارهای شیوندجلوه زیبای طبیعت در شمال خوزستان
آبشار شیوندتجلی زیبای عظمت الهی در طبیعت زیبای شمال خوزستان
دریاچه سد کارون 3بهشت زیبایی در دل ارتفاعات مرکزی زاگرس
طبیعت بهاری دهدزمرتفع ترین شهر استان خوزستان
دسته بندیجنگل ها
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان