جوشقان قالی

جوشقان قالی
در 83 كیلومتری جنوب غرب كاشان شهر جوشقان قالی قرار دارد. قالی این شهر شهرت جهانی دارد بطوریكه آرتور پوپ در كتاب هنر ایران هنگامی كه از 150 قالی نفیس ایرانی سخن میگوید، 36 مورد آن را از جوشقان میداند. 20
نجمه | شنبه 15 فروردين 1394
عبدل | يكشنبه 16 فروردين 139400
ارزش در ارزش . فرش نفیس و همت تولید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی