یاس صورتی

  • یاس صورتی
  • یاس صورتی
مهرداد زینلیانپنجشنبه 13 فروردين 1394 | 8 سال پیشیاس صورتی، گل خوشبو و معطری است که در اوایل بهار، کوی و برزن اصفهان را از شمیم روح نواز خود آکنده می سازد. در اغلب منازل، بوستان ها و باغ های مصفای اصفهان، درختچه های این گل زیبا به وفور یافت می شود. استشمام عطر یاس، یکی از بهترین راه های درمان افسردگی و الزایمر است که در طب اسلامی و سنتی ایرانی به ان سفارش فراوان شده است.دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهیاسبهاراصفهانمسابقه1538 بازدید
عبدل زیبا و معطرجمعه 14 فروردين 1394 | 8 سال پیش