زعفران کوهی

  • زعفران کوهی
  • زعفران کوهی
اردیبهشت که می شود، زمین و زمان اصفهان بهشتی تر می شود. دامنه کوهستان های غربی و جنوبی استان اصفهان پر می شود از گل های رنگارنگ و زیبا. یکی از این گل های زیبا، گل زعفران کوهی است که بطور خودرو و طبیعی در برخی از این نواحی، بویژه در دامنه ارتفاعات غربی و جنوبی شهرستان دهاقان در 100 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان بارور می گردد.30
مهرداد | سه‌شنبه 4 فروردين 1394
نمای ایران | سه‌شنبه 4 فروردين 139410
سپاس
عبدل | سه‌شنبه 4 فروردين 139410
طبیعت زیبای ایران
کوه منارارتفاعی مناری شکل در غرب شهر دهاقان واقع در 100 کیلومتری جنوب غربی اصفهان
قندیل های یخیارتفاعات پربرف آستانه در جنوب اصفهان
دره شاه صفیدره ای زیبا و فرح بخش با چشمه و آبشاری خروشان در جنوب غرب اصفهان
لاله واژگون (اشک مریم)گلستان های لاله واژگون در دامنه ارتفاعات جنوبی دهاقان در استان اصفهان
طبیعت بهاری آلمالُخارتفاع شکوهمند جنوب دهاقان در استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند