مقبره حیقوق نبی

مقبره حیقوق نبی
مقبره حیقوق نبی در تویسرکان همدان حیقوق نبی یکی از پیامبران یهود است.غلامحسین | دوشنبه 25 اسفند 13931130 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 25 اسفند 1393 | 7 سال پیش
گنجنامهكتیبه به سه زبان پارسی باستان ، سومری و عیلامی مربوط به داریوش كبیر و خشایارشاه (پادشاهان هخامنشی)
معبد آناهیتا - كنگاورمعبد آناهیتا - كنگاور
قطب تولید خیار و خیار شور ایرانشهر یا روستای ونایی از توابع بروجرد استان لرستان به قطب تولید خیار و خیار شور ایران شهرت یافته
موقعیت طبیعی وتاریخی روستای آقداش از بخش نوبران شهرستان ساوهاز مکانهای زیارتی وسیاحتی روستای آقداش ...
غلامحسین محبیهموند از سه‌شنبه 4 فروردين 1388