آرامگاه فردوسی

  • آرامگاه فردوسی
  • آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسی در توس و شمال شهر مشهد مقدس واقع شده. ساختمان كنونی این آرامگاه در سال 1313 به شكل بناهای پرسپولیس و مقبره كوروش در پاسارگاد ساخته شده است.20
محمد | پنجشنبه 21 اسفند 1393
حسن | يكشنبه 30 فروردين 139400
سلام چو ایران نباشد تن من مباد  عجب ناسیونالیستی
گنبد هارونیه مشهدگنبد هارونیه مشهد، قدیمی ترین بنای به جا مانده از شهر توس
آرامگاه نادر شاه افشاراین مجموعه تاریخی به یادبود نادرشاه افشار در مشهد ساخته شده است.
کاردهرودخانه کارده
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393