آرامگاه عطار نیشابوری

  • آرامگاه عطار نیشابوری
  • آرامگاه عطار نیشابوری
حسن گنجیدوشنبه 18 اسفند 1393 | 8 سال پیشاین آرامگاه در باغ سرسبز قرار دارد و آرامگاه کمال الملک هم در نزدیکی آن استدسته‌بندیآرامگاه‌هاخراسان رضویکلید‌واژهآرامگاهعطارنیشابوریمسابقه1350 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 25 اسفند 1393 | 8 سال پیش
محمد یکی از بزرگترین عرفا و شاعران ایران زمین. سپاس!دوشنبه 31 فروردين 1394 | 8 سال پیش
حسن ممنون محمد آقا - نظر محمد عزیز سه‌شنبه 1 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش