شکوه بهار در جنگل های زاگرس

  • شکوه بهار در جنگل های زاگرس
  • شکوه بهار در جنگل های زاگرس
10
مهرداد | جمعه 15 اسفند 1393
نمای ایران | شنبه 16 اسفند 139300
زیباست
بهار زیبای زاگرس مرکزیمنطقه حفاظت شده شالو و منگشت خوزستان
گلگشتی در مُنگشت...!!منطقه حفاظت شده شالو و منگشت واقع در استان خوزستان، ما بین شهرستان های دهدز و ایذه و در ارتفاعات پوشیده از جنگل های بلوط زاگرس مرکزی ایران قرار گرفته است. بهار در این منطقه بسیار تماشایی و رویایی است.
پل دریاچه سد کارون 3شکوه معماری مدرن در طبیعت زیبا
سد کارون سهشاهکار سدسازی ایران در استان خوزستان
دریاچه سد کارون 3بهشت زیبایی در دل ارتفاعات مرکزی زاگرس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان