درخت های کهنسال چنار

درخت های کهنسال چنار
چنار دارای برگی زیبا و میوه ای کرکی است. تهران نیز در قدیم چنارستان بوده است و باغ های چنار فراوانی در آن وجود داشته است.20
محمد | چهارشنبه 6 اسفند 1393
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com