استخر ماهی

استخر ماهی
محمد صادق کریمیجمعه 1 اسفند 1393 | 9 سال پیشیه استخر روستایی که البته قبلاً در همین مکان مزرعه برنج بوده.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگیلانکلید‌واژهاستخرماهیمسابقه1102 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 2 اسفند 1393 | 9 سال پیش