دلفین ها در حاشیه قشم

  • دلفین ها در حاشیه قشم
  • دلفین ها در حاشیه قشم
آب های اطراف جزیره هنگام به زیستگاه دلفین ها شهرت دارد و بسیاری از گردشگران برای تماشای زندگی دلفین ها به این جزیره سفر می کنند. شناورهای گردشگری همه روزه آماده سرویس دهی به گردشگران هستند، اما توجه داشته باشید که اگر می خواهید بازی دلفین ها را از نزدیک با کمترین هزینه تماشا کنید، باید صبح زود خود را به این جزیره رسانده باشید.جمال | يكشنبه 26 بهمن 13931089 بازدید
هادی زیباستسه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 7 سال پیش