قلعه خواجه

قلعه خواجه
هادی کراییسه‌شنبه 14 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشقلعه خواجه شهری است در استان خوزستان. این شهر در شهرستان اندیکا قرار گرفته است و مرکز این شهرستان است. در سال ۱۳۸۵، تعداد ۹۱۵ نفر جمعیت داشته است ،مردمان آن بختیاری هستنددسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیخوزستانکلید‌واژهقلعهخواجه950 بازدید