ورودی معدن زغال سنگ جورد

ورودی معدن زغال سنگ جورد
ظاهرآ در گذشته از این معدن جهت مصرف روستاییان استخراج می شده است.ع بهنام | يكشنبه 29 فروردين 1389795 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.