تالاب هشیلان

تالاب هشیلان
هوشنگ امامیدوشنبه 16 فروردين 1389 | 13 سال پیشتالاب هشیلان كه در 26 كیلومتری شمال غربی كرمانشاه واقع شده است به مساحت تقریبی 450 هكتار از تالاب‌های نوع Marshes و یكی از بوم‌سازگان‌های زیبای غرب كشور محسوب می‌شود. در این تالاب حدود 110 جزیره بزرگ و كوچك با مساحت تقریبی 100 متر تا حدود یك هكتار وجود دارد كه حدود 3 درصد مساحت تالاب را شامل می‌شود و به تناسب شرایط خاص، گونه‌های گیاهی و جانوری متنوعی در آن شكل گرفته است.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکرمانشاهکلید‌واژهتالابهشیلان1151 بازدید