روستای زیبای چم

روستای زیبای چم
روستای چم در نزدیکی تفت(استان یزد) قرار دارد.روستایی بسیار آرام،زیبا و بکر با ساکنان مهربان و البته بیشتر کهنسال زرتشتی00
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایزیبای
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی