قلعه دختر شهرستان بشرویه

قلعه دختر شهرستان بشرویه
قلعه ی دختر این قلعه بر بالای قله ای مخروطی شكل قرار گرفته است و در خصوص سابقه ی تاریخی این قلعه نظراتی وجود دارد مبنی بر این كه این بنا از دوره ی ساسانیان باقی مانده است و هم چنین این كه این قلعه در زمان فرقه ی اسماعیلیه بنا شده است .00
عباس وثوقی | يكشنبه 6 بهمن 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عباس وثوقی عضویت از يكشنبه 6 بهمن 1387