غروب زریوار

غروب زریوار
زریوار، این دریاچه بی نظیر نزدیک مریوان...10
بهروز | يكشنبه 16 تير 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیغروبزریوار
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.