تکیه امیرچقماق یزد

تکیه امیرچقماق یزد
حامد حیدری جمعه 14 تير 1387 | 15 سال پیشتكیه امیرچقماق یزددسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هایزدکلید‌واژهتکیهامیرچقماقیزد970 بازدید