امام زاده حسین اصغر (ع) - نیشابور - برزنون

امام زاده حسین اصغر (ع) - نیشابور - برزنون
علی برزنونی پنجشنبه 6 تير 1387 | 15 سال پیشروستای برزنون واقع در بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع در منطقه ای كوهستانی تحت تاثیر اب وهوای نیشابور و قوچان می باشد و دارای مناطق سیاحتی و زیارتی امام زاده حسین اصغر (ع) با چشم انداز بسیار زیبا واقع در بالای كوههای اردلان امتداد كوههای بینالود هر ساله پذیرای هزاران مسافر در ایام تعطیلات می باشددسته‌بندیآرامگاه‌هاخراسان رضویکلید‌واژهامامزادهحسیناصغرنیشابوربرزنون1409 بازدید