قلعه خورمیز

قلعه خورمیز
قدمت قلعه به دوران ساسانی بر می گردد و دارای شش برج است. چهار برج چهار گوشه و دو برج قرینه یکدیگر جهت طول قلعه ساخته شده است. برج های دیده بانی قلعه در ضلع های شمال غربی و جنوب شرقی دارای تزئینات خشتی به صورت جناغی و چلیپایی می باشند. ارتفاع یکی از برج ها شش متر و قطر داخلی آن 30/3 و قطر خارجی آن هفت متر است. مدخل ورودی دو طبقه است که طبقه اول دارای طاق های هلالی و طبقه دوم دارای طاق جناغی است. در سمت چپ قلعه "چاه سنگی" که معروف به چاه صاحب الزمان است ، دیده می شود. درون اتاق ها و تاسیسات قلعه نشینان ، سربازان و نگهبانان بوده که برخی از اتاق ها نی زسه طبقه بوده است. اتاق ها دارای تاقچه ها و پنجره ها و نورگیرهایی بوده و لبه دیواره های قلعه کنگره ای شکل و دارای تزئینات خاصی است. قلعه خورمیز یکی از آثار باستانی شهرستان مهریز است که به فرمان هرمز ابن انوشیروان ساسانی بر روی تپه ای سنگی و مشرف به روستای خورمیز بنا شده و به شماره ثبتی 2338 و در تاریخ 8/3/78 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است00
حامد حیدری | جمعه 14 تير 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهخورمیز
حامد حیدری حامد حیدری عضویت از جمعه 31 خرداد 1387