چاه سنگی

چاه سنگی
این چاه در قلعه خورمیز واقع شده و روایت است كه سیدركن الدین در آنجا زندانی بوده.حامد حیدری | جمعه 31 خرداد 1387940 بازدید
واژه کلیدیچاهسنگی
حامد حیدری حامد حیدری هموند از جمعه 31 خرداد 1387