چاه سنگی

چاه سنگی
این چاه در قلعه خورمیز واقع شده و روایت است كه سیدركن الدین در آنجا زندانی بوده.00
حامد حیدری | جمعه 31 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیچاهسنگی
حامد حیدری حامد حیدری عضویت از جمعه 31 خرداد 1387