خورمیز از نمای داخل قلعه

خورمیز از نمای داخل قلعه
این عكس از یكی از دیده بانی های قلعه خورمیز گرفته شده است00
حامد حیدری | جمعه 31 خرداد 1387
حامد حیدری | جمعه 31 خرداد 138700
چه باحاله ها
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حامد حیدری حامد حیدری عضویت از جمعه 31 خرداد 1387