سنگ نگاره ها در ایران

سنگ نگاره ها در ایران
هدی بخشیان يكشنبه 5 خرداد 1387 | 15 سال پیشنادعلیان آثار بسیاری را در نزدیكی كوه دماوند (اطراف روستای پلور در كیلومتر 65 تهران به آمل) میباشد به صورت حجاری بر روی سنگها و صخره های كنار و داخل رودخانه ها اجرا کرده و در موقعیت طبیعی آنها را رها كرده است. در تابستان سال 1380 او مجموعه اثاری نیز در سواحل دریای خزر در شمال ایران انجام داد. ماهی ها، خرچنگ، و پرنده ها بر روی سنگها و سخره های ساحل دریای خزر حجاری شدند. این آثار در سواحل سیسنگان نزدیك شهر نور وجود دارند. در این اماكن آثار به جای ارائه در یك گالری و یا موزه در طبیعت ارائه شده اند. نقشهای كنار رودخانه شامل انسان, دستها, پا ها, پرنده, بز, خرچنگ, مار و ماهی هستند. نقوش نمادین و مجرد صور فلكی و یا نمادهای خورشیدی و ماه كه در كنار این نقشها وجود دارند یاد آور این نكته هستند كه این نقشها فقط باز نمائی طبیعت نیستند بلكه مفاهیمی را در بر دارند. چند نمونه از حجاریها بر روی سنگهای بزرگ پیكره زن و مردی را نشان میدهند كه دستهایشان را به سوی بالا بلند كرده ان و در بین دستها و یا بالای سرشان چاله ای وجود دارند كه در روزهای بارانی در آن آب جمع میشود و پرنده های كوچك از آن آب سیراب میشوند. این آثار یاآور آناهیتا الهه آب و باروری میباشد. بر روی یكی از تخته سنگهای وسط رودخانه نیز چاله ای وجود دارد كه در روزهای بارانی در آن آب جمع میشود. در كنار این چاله پرنده ای حجاری شده است كه نوك او اگر چاله پر از آب باشد در آب قرار میگیرد. در اماكن دیگری دیگری پرنده ای در كنار رودخانه بر روی تخته سنگها حجاری شده اند كه نوك آنها در داخل آب میباشد. تعدادی از آتار در كنار رودخانه شامل دستها میباشند. معمولا بر روی كف دستها چشم تركیب شده اند. در كنار این دستها نقشهای نمادین آب, آتش , خاك دیده میشوند. مجموعه ای از دستها كه بر روی صخره ای حجاری شده اند به طرف گیاهی كه در دل صخره روئیده است جهت دارند. در پائین اثر نزدیك به زمین نقش یك مار حجاری شده است. این اثر میتواند دارای مفهومی همچون دوری از شر و نفس و میل به رشد, باروری و حیاط باشد و شاید ملهم از داستان آدم و حوا در بهشت است. آنچه كه در این آثار اهمیت دارد استفاده از عوامل طبیعی همچون آب و گیاه میباشد. او سنگهای حجاری شده كوچكی را در كنار رودخانه رها میكند. در چنین آثارش او نشانی همچون شماره تلفن همراه و یا آدرس سایتش از خود باقی میگذارد. اما او چندان تمایلی ندارد كه نشانی دقیقی از این سنگها بدهد. هدف او این است كه اگر بیننده آثار او در جستجوی این آثار باشد شاید در این جستجو چیزی ارزشمند تر از سنگهای او را در طبیعت بیابد. سپس او در این یافته ها خود را با یابنده مفاهیم سهیم و شریك میداند. اما تمامی آثار او در قطع كوچك نیستند. در یكی از بزرگترین آثاری كه به طول سه متر بر روی یك تخته سنگ اجرا شده است انسانی در مقابل یك درخت شاید درخت زندگی ویا هستی با احترام خاصی نشسته است. او نقشهای بسیاری همچون جوان نی زن, چهره زنی كه با ماه تركیب شده است. رد پای انسان, پرنده ها, مار و نقشهای مجرد را بر روی سنگ فرشهای مسیر مابین خانه ها و رودخانه, سنگهای كنار پل ها, بر روی سنگهای دیوار باغ ها حجاری كرده است. در كنار رودخانه گاهی دیده میشود كه روستائیها برای جلو گیری از بروز سیل به داخل خانه ها و باغ ها سبد های توری فلزی بزرگ را پر از سنگ میكنند و به عنوان دیوار یا سد از آن استفاده میكنند. بر روی سنگهای داخل یكی ار این توری های فلزی پرنده ها حجاری شده اند. و از نظر بیننده آنها در قفس اسیر هستند. بیشترین حجاری های رودخانه ای شامل نقش ماهیها هستند كه در طول چندین كیلومتر پراكنده هستند. زمانی كه او یك كودك بود رودخانه های اطراف روستای پلور دارای ماهی بودند. با گذشت زمان و آلوده شدن آبها ماهیها از بین رفتند. او با نقش زدن ماهیها بر سنگ قصد دارد كه بگوید كه این رودخانه زمانی ماهی داشت و حالا فقط نقشی از آن باقی مانده است. ماهی از طرفی نمادی از حیات , زندگی و باروری است. بعضی از ماهیهای او در بستر رودخانه و حتی زیر آب حجاری شده اند. اما بیشتر ماهیهائی كه او بر روی سنگهای وسط رودخانه حجاری كرده است نیمی از بدن آنها در آب و نیمی از آن در بیرون آب قرار دارد. تلاطم آب هر لحظه آنها را خیس میكند. صدای آب موسیقی مناسبی برای مشاهده ماهیها هستند. ماهیها در فصل بهار گاهی كاملا به زیر آب میروند و در تابستان و پاییز به دلیل كم شدن آب بیشتر قسمت بدنشان در خشگی قرار میگیرند. این نقشها میتواند یادآور گرم شدن كره زمین , كم آبی و به مخاطره افتادن حیات باشد. اما ماهی برای او نمادی از روح انسانی است كه تشنه حیات است. این آثار مختصری از آثار احمد نادعلیان است. wwwebart.com دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاتهرانکلید‌واژهسنگنگارهایران1202 بازدید
نمای ایران جالب بود. سپاسيكشنبه 5 خرداد 1387 | 15 سال پیش
هوشنگ خوب بود.يكشنبه 5 خرداد 1387 | 15 سال پیش
هادی علی بود خسته نباشیديكشنبه 5 خرداد 1387 | 15 سال پیش