انعکاس احساس

انعکاس احساس
انعکاسی در دریاچه پارک ملت تهران10
بهروز | شنبه 28 ارديبهشت 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرتهران
واژه کلیدیانعکاساحساس
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.