مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد
آرش حمیدیيكشنبه 18 آذر 1386 | 16 سال پیشمسجد جامع یزد، به شیوه تک ایوانی در دل کویر می باشد و طی حدود صد سال و سه دوره بنا شده است. پایه های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد، متعلق به دوره آذری می باشد. بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ تیموری دانسته اند. دلایل اهمیت این مسجد زیبا، نخست آن است که قدیمی ترین نمونه معماری است که طی قرن نهم هجری، در معماری مذهبی یزد از آن تقلید شده است. این طرح مرکب از یک مقصوره ی گنبد دار و یک شبستان مستطیل بلند و کشیده است. دیگر ویژگی مهم بنا کاربرد وسیع طاق های سراسری (طاق و تویزه) در شبستان هاست که با تزیین کاشی معرق همراه است. دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامییزدکلید‌واژهشاهرخ تیموریساسانیانمسجد جامع یزدتک ایوانیقرن نهم هجریایلخانی836 بازدید
محمد عكس قشنگیه :)يكشنبه 18 آذر 1386 | 16 سال پیش
  • مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
  • امیرچخماق یزدپانوراما از میدان امیرچخماق یزد
  • مسجد جامع امیرچخماقمجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود که تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مجموعه با ارزش شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، نخل، آب انبار و تکیه امیر چخماق می باشد.
  • مسجد جامع امیرچخماقاین بنای تک ایوانی از آثار ارزشمند دوره تیموری است
  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزداین باغ و عمارت بسیار زیبای درون آن چشم نواز و تحسین برانگیز است