خانه نیما یوشیج

خانه نیما یوشیج
خانه نیما یوشیج (علی اسفندیاری) پدر شعر نوین فارسی در روستای زیبا و باصفای یوش.بابک | دوشنبه 14 آبان 1386961 بازدید
مسعود زیباست ،ممنون از ارسالدوشنبه 14 آبان 1386 | 15 سال پیش
بابک آقای ارجمندی عزیز از عكس بالا متشكرم. البته ما به زودی این خانه را از نزدیك هم خواهیم دید (-:دوشنبه 14 آبان 1386 | 15 سال پیش
امین پورآزرم مائیم آن درختان بلور آجین. پاینده باشید.دوشنبه 14 آبان 1386 | 15 سال پیش
واژه کلیدیخانهنیمایوشیج
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com