خانه نیما یوشیج

خانه نیما یوشیج
بابک ارجمندیدوشنبه 14 آبان 1386 | 16 سال پیشخانه نیما یوشیج (علی اسفندیاری) پدر شعر نوین فارسی در روستای زیبا و باصفای یوش.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیمازندرانکلید‌واژهخانهنیمایوشیج1319 بازدید
مسعود زیباست ،ممنون از ارسالدوشنبه 14 آبان 1386 | 16 سال پیش
بابک آقای ارجمندی عزیز از عكس بالا متشكرم. البته ما به زودی این خانه را از نزدیك هم خواهیم دید (-:دوشنبه 14 آبان 1386 | 16 سال پیش
امین پورآزرم مائیم آن درختان بلور آجین. پاینده باشید.دوشنبه 14 آبان 1386 | 16 سال پیش