قمپ آتشکده

قمپ آتشکده
افسانه ابری لاهیجشنبه 20 مرداد 1386 | 16 سال پیشقمپ آتشكده قمپ آتشكده در 20 كیلومتری شمال فسا ، ازدوران ساسانی به جای مانده است. طبق نظریه مورخان بنای آن به پارس پسر تهمورث می رسد. احتمالاً آتشكده و بناهایی در این مكان وجود داشته كه اكنون تنها بقایای آنها در كنار آبگیری به جای مانده است. از دیگر آتشكده های فارس كه بیشتر به صورت چهار طاقی هستند. می توان از آتشدان سنگی در سیدان مرودشت از دوره هخامنشی، آثار ویرانه آتشكده كاریان از دوره ساسانی، آثار بازمانده آتشكده آذرجو در 15 كیلومتری غرب شهر داراب، ویرانه های آتشكده ساسانی در قمپ آتشكده در راه سروستان – استهبان، ویرانه های آتشكده در روستای گلیان از شهرستان فسا در 30 كیلومتری راه داراب، قصر اردشیر یا آتشكده و ویرانه های اطراف آن در فیروزآباد، آتشكده های ساسانی در 30 كیلومتری جنوب فیروزآباد، ویرانه های چهار طاق ملك، تل جنگی، چهارطاقی نقاره خانه، چهار طاق زاغ ، قلعه قلی و خرمایك فراشبند، چهار طاق كوه میمند در فیروزآباد ، ظهر شیر بین راه فسا و جهرم، آتشكده كازرون در 10 كیلومتری كازرون، آتشكده تون سبز در شهرستان كازرون و مسجد سنگی در پنج كیلومتری شرق شهر داراب كه به آتشكده آذرخش معروف است نام برد. همه این آتشكده ها از دوره ساسانی به جای مانده اند.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیکلید‌واژهقمپآتشکده1158 بازدید