آتشکده جره

آتشکده جره
چهار طاقیِ بزرگِ "گره" یا "جره" در بیرون روستای بالا ده شهرستان كازرون واقع است. این بنا از سنگ و ملات گچ ساخته شده و ارتفاع آن 14 متر است. این آتشكده یكی از پنج آتشكده ای است كه مهر نرسی وزیر بهرام پنجم در بین كازرون تا فراشبند بنا نمود. به نظرمی رسد كه در قدیم اطراف این چهار طاقی شهری وجود داشت.افسانه | شنبه 20 مرداد 1386857 بازدید