مناطق حفاظت شده ایران

مناطق حفاظت شده ایران
محمد ارجمندیسه‌شنبه 2 مرداد 1386 | 16 سال پیشمناطق حفاظت شده ایران (منبع: سازمان حفاظت محیط زیست ایران) منطقه حفاظت شده كویر مركزی : منطقه حفاظت شده كویر در 23/51 الی 04/53 طول شرقی و 17/34 الی 12/35 عرض شمالی و بین استانهای تهران ,قم , اصفهان واقع شده است .مساحت آن درحدود 000, 250 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: درمنه , شیرخشت , گون , گرگ تیغ ,خنجك , افدرا , اشنان ,قیچ, اسفند, تاغ , پرند ,جارو , خارشتر , اسكنبیل , انواع گرامینه , نی ,سازو ,علف شور ,گز , جگن ,آتریپلكس. پستانداران : كل و بز و قوچ و میش , آهو, جبیر , گورخر ,پلنگ , یوزپلنگ , كفتار ,روباه شنی , شغال , گرگ , گربه وحشی :كاراكال , تشی , خرگوش , سمور سنگی. پرندگان : انواع غازها,مرغابیها,حواصیلها, انواع گنجشك سانان, زنبورخوركها ,كبوترها, كلاغها, عقابها , درنا, فلامینگو, پرستو,كوكر,قمری ,توكا,هدهد, كلاغها , بلدرچین , تیهو,كبك و هوبره ,دال ,شاهین, بحری , دلیجه,سارگپه , سنقر. خزندگان : انواع مار, سوسمار , مارمولك و لاك پشت . منطقه حفاظت شده تندوره : منطقه حفاظت شده تندوره در شمال خراسان در موقعیت 32/58 تا 48/58 طول شرقی و 15/37 الی 35/37 عرض شمالی واقع شده است .مساحت آن در حدود14000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: ارس, كیكم ,شیر خشت ,باریجه ,آنقوزه ,كندل , زیره سیاه ,كتان وحشی ,جاشیر , كلپوره ,آویشن, آنخ , ریش و انواع گرامینه . پستانداران: قوچ اوریال , كل و بز, پلنگ ,خوك , انواع گربه وحشی ,شغال, گرگ , تشی, رودك , سمور سنگی, سنجاب زمینی . پرندگان : كبك , تیهو ,قرقاول ,كبوتر ,انواع پرندگان شكاری خزندگان: 9گونه مار غیر سمی ,4گونه نیمه سمی, 5 گونه سمی و 6 گونه سوسمار. منطقه حفاظت شده مراكان : منطقه حفاظت شده مراكان در استان آذربایجان غربی واقع شده و مساحت آن در حدود92715 هكتارمیباشد. پوشش گیاهی: پوا , آگروپیرون ,گون ,چوبك ,كلاه میرحسن ,میخك ,انواع گلومینوز وهمچنین تعداد كمی درختچه از نوع تنگس ,شیر خشت , گلابی وحشی . پستانداران : كل و بز , قوچ و میش , پلنگ , گرگ و سیاه گوش. منطقه حفاظت شده تنگه صیاد : منطقه حفاظت شده تنگه صیاد در استان چهارمحال و بختیاری بین 05/32 الی 20/32 عرض شمالی و 55/50 الی 10/51 طول شرقی واقع شده است.مساحت آن در حدود21600هكتارمی باشد. پوشش گیاهی: انواع گندمیان , گون, دم اسبیان ,كنگر ,ریواس, آویشن ,بابونه , شاه تره ,بارهنگ, رازیانه,خاكشیر, كاسنی, شیرین بیان , بادام كوهی , مو وحشی, انجیر وآلبالوی كوهی . پستانداران : كل و بز , قوچ و میش , پلنگ , كفتار ,روباه , شغال , گرگ , گربه وحشی . پرندگان : كبك دری ,كبك, تیهو, باقرقره , عقاب , قرقی, سارگپه , دال, شاهین . خزندگان : انواع مارها و لاك پشت . منطقه حفاظت شده البرز مركزی : این منطقه درمجاورت و شمال تهران بزرگ بین استانهای مازندران و تهران و در محدوده شهرستانهای تهران , شمیرانات كرج , چالوس ,نوشهر و نور و بین 51 تا 36/51 طول شرقی و 45/35 تا 35/36 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 390000 هكتار می باشد. منطقه حفاظت شده بهرام گور: منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس و در موقعیت جغرافیایی 29 تا 43/29 عرض شمالی و21/54 تا 21/52 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 320000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: قیچ , درمنه , كلاه میرحسن ,‌كاروان كش , اسپند , بادام وحشی و بنه. جانوران : قوچ و میش,كل و بز, گورخر, پلنگ ,‌جبیر, هوبره و ‌بزمجه . منطقه حفاظت شده گاندو(باهوكلات) : منطقه حفاظت شده گاندو دراستان سیستان و بلوچستان و در 8 كیلومتری چابهاردر طول جغرافیایی 30/61 و عرض جغرافیایی 45/25 واقع شده است. مساحت آن در حدود 382430 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: شامل حرا ,‌چش , كنار و‌ كهور می باشد. جانوران : خانواده كلمبیده ,‌پلیكان خاكستری و تمساح . منطقه حفاظت شده هرمدر : منطقه حفاظت شده هرمددر استان فارس بین 15/27 تا 45/27 عرض شمالی و 42/54 تا 27/55 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 201625 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: سرو كوهی(ارس),زیتون , بنه (پسته وحشی), بادام وحشی , كهور,‌آكاسیا ,‌كنار, قیچ , گون , استبرق, درمنه و‌كلاه میرحسن . پستانداران: قوچ لارستان ,قوچ و میش , كل و بز, پلنگ ,‌جبیر ,‌گرگ,‌گراز ,‌شغال ,‌روباه , تشی,‌خرگوش و ‌گربه وحشی . پرندگان : كبك, تیهو, هوبره , كوكر, نوعی كبوتر , قمری , جغد, بادخورك , هدهد, انواع عقابها ولاشخورها. خزندگان : مارجعفری ,‌تیر مار, مار شاخدار, یله مار, قمچه مار, مار پلنگی ,‌مارشتری و‌مار قطایی. منطقه حفاظت شده تالاب هامون : منطقه حفاظت شده تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان بین30/30 تا 31 عرض جغرافیایی و 61 تا 30/61 طول جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گز, نی, لویی و جگن . پستانداران: گربه وحشی و گرگ. پرندگان : پلیكان پا خاكستری و سفید ,‌انواع اردكها,‌فلامینگو, درنا و انواع آبچلیكها , گیلانشاه بال سفید, عقاب , سارگپه و شاهین . خزندگان : مارمولكها,‌سوسمارها و مارها. منطقه حفاظت شده كالمند : منطقه حفاظت شده كالمند در حوزه شهرستان مهریز در استان یزد و در موقعیت جغرافیایی بین 35/31 تا 05/31 عرض شمالی و 14/55 تا 20/54 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 175000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: قیچ , اسكنبیل, درمنه شور , اشنان , تاغ , گون . پستانداران : آهو, جبیر , كل و بز , قوچ و میش , پلنگ و یوزپلنگ. منطقه حفاظت شده اشترانكوه : منطقه حفاظت شده اشترانكوه در استان لرستان 28/33 تا 12/33 عرض شمالی و 25/49 تا 58/48 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 98250 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گون, درمنه, چوبك , آویشن و كلاه میر حسن . پستانداران: كل و بز , قوچ و میش , خرس قهوه ای ,‌پلنگ , گربه جنگلی ,گرگ,‌شغال و روباه. منطقه حفاظت شده انگوران : منطقه حفاظت شده انگوران در استان زنجان بین 39 عرض شمالی و 45/47 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 9000 هكتار می باشد. پستانداران: قوچ ومیش ارمنی , كل وبز, خرس قهوه ای ,‌روباه و آهو. منطقه حفاظت شده دنا : منطقه حفاظت شده دنا در استان كهكیلویه و بویر احمد بین09/51 تا36/31 عرض جغرافیایی و 61 تا 30/61 طول جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گز, نی, لویی و جگن . پستانداران: گربه وحشی و گرگ. پرندگان : پلیكان پا خاكستری و سفید ,‌انواع اردكها,‌فلامینگو, درنا و انواع آبچلیكها , گیلانشاه بال سفید, عقاب , سارگپه و شاهین . خزندگان : مارمولكها,‌سوسمارها و مارها. منطقه حفاظت شده حرا : منطقه حفاظت شده حرا در تنگه خوران بین جزیره قشم و سواحل بندر خمیر در محدوده استان هرمزگان بین37 تا 40/36 عرض شمالی و 52/55 تا 21/55 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 85686 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: حرا , آكاسیا , كهور و برخی گونه های جلبك قهوه ای . پرندگان : اگرتها , حواصیلها , سلیم ها, پرستوها , اردكها, مرگوس سینه سرخ , عقاب دم سفید و سنقرتالابی . خزندگان : لاك پشت سبز. منطقه حفاظت شده هفتاد قله : منطقه حفاظت شده هفتاد قله در 25 كیلومتری شمال شرقی اراك و بین شهرستانهای اراك , محلات و خمین در 55/33 تا 18/34 عرض شمالی و 57/49 تا 32/50 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 81125 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: كاسنی, نعناع, شب بو, تنگرس, نسترن , لرك, فرفیون و اسپند . پستانداران: كل و بز ,‌قوچ و میش , پلنگ , كفتار, شغال, گرگ , گوركن, خرگوش , ‌تشی و‌ روباه . پرندگان : كبك , تیهو, بلدرچین ,‌باقرقره , كبوتر چاهی , كبوتر كوهی , عقاب طلایی , سارگپه , هما, كركس ,‌دال ,‌شاهین , بحری , لیل , بوتیمار و حواصیل . خزندگان : چند نوع افعی, مارآبی و لاك پشت . منطقه حفاظت شده بیجار : منطقه حفاظت شده بیجار دراستان كردستان و در موقعیت 36 تا 73/36 عرض شمالی و 25/47 تا 53/47 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 3000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: درختچه بادام كوهی ,‌گون , درمنه , آویشن ,‌بابونه ,‌بومادران و‌كاكوتی. پستانداران: قوچ و میش ارمنی , رودك , خارپشت و جرد ایرانی . منطقه حفاظت شده ارسباران : منطقه حفاظت شده ارسباران در استان آذربایجان شرقی بین50/38 تا 58/38 عرض شمالی و 50/46 تا 55/47 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 72460 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط,‌ممرز, كركو, افرا , سرخدار, ارس, انار وحشی, سیاه تلو,‌زغال اخته , فوربها و گراسها . پستانداران: كل و بز, خرس قهوه ای ,‌پلنگ , سیاه گوش , روباه ,‌شغال ,‌گرگ , تشی, خرگوش و جربیل. پرندگان : سیاه خروس, قرقاول , عقاب طلایی , بحری , بالابان,‌دلیجه و‌سارگپه . خزندگان : لو‌س مار,‌گونه مار. منطقه حفاظت شده سفیدكوه : منطقه حفاظت شده سفیدكوه در استان لرستان بین18/48 تا 43/47 عرض طول شرقی و 49/33 تا 29/33 عرض شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 69500 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط ,‌ارژن, كیكم ,‌انجیر وحشی, زالزالك ,‌آلبالوی وحشی,‌گلابی وحشی, بنه , گون ,‌درمنه, چوبك و آویشن. پستانداران: كل و بز, قوچ و میش ,‌خرس قهوه ای , پلنگ ,‌گراز و گرگ. منطقه حفاظت شده سبز كوه : منطقه حفاظت شده سبز كوه در استان چهارمحال و بختیاری بین27/31 تا 52/31 عرض شمالی و20/50 تا 09/51 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 60780 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط,‌گلخونك ,‌پسته وحشی, آلبالوی وحشی,‌ارس,‌بادام وحشی, ارژن , زالزالك ,‌گرامینه ,‌لگومینوز. پستانداران: كل و بز,‌قوچ و میش,‌پلنگ, خرس قهوه ای , خوك وحشی,‌تشی , خرگوش ,‌گرگ وشغال. پرندگان : كبك دری, تیهوپرندگان شكاری . منطقه حفاظت شده پرور : منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان بین06/35 تا 53/35 عرض شمالی و 19/53 تا 47/53 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: ارس, مایمرز, بنه(پسته وحشی),آنقوزه, گون, باریجه,بلوط,‌راش,‌ممرز,‌گلابی,آویشن‌ و زرشك . پستانداران: مرال,‌شوكا, پلنگ و یوزپلنگ وخرس قهوه ای. پرندگان : كبك دری,‌هوبره و‌تیهو. منطقه حفاظت شده ارژن : منطقه حفاظت شده ارژن دراستان فارس بین30/29 عرض شمالی و 52 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 6900 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: نی, جگن,بوریا,كوشیا,‌درختان بلوط,‌بادام , زالزالك و داغداغان . پستانداران: گربه وحشی و گرگ. پرندگان : اردك سرسبز,‌خوتكا, نوك پهن,‌آنقوت ,‌گیلار,‌فیلوش,‌چنگر, یلوه آبی,‌حواصیلها , اگرتها,‌اكراس,‌اكراس سیاه ,‌طاووسك,‌پلیكان خاكستری , اردك مرمری ,اردك سرسفید,‌عقاب شاهی ,‌اردك سرسفید,‌فلامینگو,د‌رنا,كفچه نوك و‌ كاكایی سرسیاه. منطقه حفاظت شده جاجرود : منطقه حفاظت شده جاجرود در استان تهران بین47/35 تا 31/35 عرض شمالی و 57/51 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 51650 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: خارشتر,گز, تاغ,اسكنبیل, كاروانكش, جغجغه,گون, درمنه, زالزالك , گوجه وحشی,‌زرشك وانجیر . پستانداران: كل وبز,‌قوچ و میش,‌آهو,‌پلنگ ,‌خوك,‌كاراكال و‌سیاه گوش. پرندگان : كبك,تیهو,‌باقرقره و‌اردك سرسبز. منطقه حفاظت شده بیستون : منطقه حفاظت شده بیستون در استان كرمانشاه بین30/34 عرض شمالی و 50/46 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 50850 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط, آلبالو وحشی, زالزالك ,‌گلابی وحشی و بنه . پستانداران: كل وبز, گرگ,‌پلنگ ‌وگوركن. منطقه حفاظت شده مند : منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر بین5/27 تا 10/28 عرض شمالی و 15/51 تا 6/51 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 46400 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: حرا, گز و‌ كهور. پرندگان : گیلانشاه خالدار و هوبره . منطقه حفاظت شده حله : منطقه حفاظت شده حله در استان بوشهر بین4/29 تا 17/29 عرض شمالی و 30/50 تا 15/55 طول جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود42600 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: نی و نخل مرداب. پرندگان : پلیكان پا خاكستری ,اردك مرمری , گیلانشاه خالدار, درنا, انواع مرغابی سانان, اگرتها,‌حواصیلها,‌كاكاییها و پرستوهای دریایی . منطقه حفاظت شده قره خود : منطقه حفاظت شده قره خود در شمال غربی استان خراسان بین31/37 تا 20/37 عرض شمالی و 40/56 تا 09/56 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 45000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: ارس , كركو, گوجه وحشی, زالزالك, گلابی, گردو,زبان گنجشك,‌زرشك , گون و درمنه . پستانداران: قوچ میش اوریال, كل و بز‌, پلنگ ,‌گرگ ,‌گراز,‌خرس قهوه ای,آهو, كفتار, روباه ,‌شغال,‌خرگوش,‌تشی, انواع گربه های وحشی,‌سمور و‌سنجاب . پرندگان : كبك , تیهو,‌سیاه سینه ,‌انواع كبوتر و‌ انواع پرندگان شكاری. منطقه حفاظت شده لیسار : منطقه حفاظت شده لیسار در استانهای گیلان و اردبیل بین57/37 تا 03/38 عرض جغرافیایی و 61 تا 30/61 طول جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: راش , ممرز,‌خرمالو,‌بلوط,‌تمشك , توسكا,‌آزاد و شمشاد. پستانداران: شوكا,‌خرس قهوه ای ,‌گراز,‌خرگوش,‌مرال ,‌كل و بز. پرندگان : قرقاول و كبك دری. منطقه حفاظت شده لار: منطقه حفاظت شده لار بین استانهای تهران و مازندران و در موقعیت 54/35 عرض شمالی و 33/51 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 31000هكتار می باشد. پوشش گیاهی: باریجه , آویشن, شیرین بیان و شقایق وحشی. پستانداران: كل وبز, قوچ و میش البرز مركزی, خرس قهوه ای ,‌پلنگ , گرگ, روباه,‌گراز و گربه وحشی. پرندگان : كبك ,عقاب, دلیجه ,‌كبك دری و‌ سارگپه. خزندگان : افعی دماوندی,افعی البرزی,‌مارمولك , بزمجه, لاك پشت وقورباغه . آبزیان: ماهی قزل آلای خال قرمز. منطقه حفاظت شده جهان نما : منطقه حفاظت شده جهانما در استان مازندران بین42/36 عرض شمالی و 12/54 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 30600 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: جامعه سرخدار و ارس. پستانداران: پلنگ ,‌مرال,‌خرس قهوه ای , گرگ و شوكا. منطقه حفاظت شده ساریگل : منطقه حفاظت شده ساریگل در 28 كیلومتری شهرستان اسفراین بین36/57 تا 47/57 طول شرقی و 55/36 تا 08/37 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 28000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: كاسنی‌چتریان , گرامینه , نعناعیان , روزاسه , لگومینوز,‌گاوزبانان ,‌پامچال,‌اسفنجیان ,ارس,‌كركو,‌سنجد,‌زرشك,‌بید و گردو. پستانداران: قوچ و میش اوریال,‌كل و بز,‌پلنگ, گربه وحشی ,گرگ,‌سمور سنگی,‌روباه ,‌كفتار,‌شغال,‌گراز,‌خرگوش,‌تشی,‌خارپشت و سنجاب زمینی. پرندگان : كبك , تیهو,‌انواع كركو, بلدرچین ,‌دال , سنقر,‌بالابان ,‌شاهین , لیل و دلیجه. خزندگان : مارجعفری,‌افعی سیاه ,‌كفچه مار خراسانی , تیرمار, یله مار, آلوس و لوس مار. منطقه حفاظت شده ورجین : منطقه حفاظت شده ورجین در استان تهران بین48/35 تا 04/36 عرض شمالی و 32/51 تا 51/44 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 28000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: سرو كوهی,‌بادام وحشی,‌بنه (پسته وحشی),‌بوته های گون و باریجه. پستانداران: كل و بز,قوچ و میش, البرز مركزی و ‌روباه ( معمولی). منطقه حفاظت شده گنو : منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان بین18/27 تا 19/27 عرض شمالی و 18/56 تا 56/55 طول شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 27500 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: آكاسیا, پرخ,‌گیشدر,استبرق,‌كنار,‌كهور, ژیمنوكارپوس,كیكم , بنه ,‌بادام و قیچ. پستانداران: جبیر,‌قوچ و میش, بز, پازن,گرگ وكفتار. پرندگان : كركس, تیهو و‌كبك. آبزیان : نوعی ماهی آفاینوس گینوئیس. منطقه حفاظت شده نای بند : منطقه حفاظت شده نای بند در استان بوشهر بین13/27 تا 12/27 عرض شمالی و 34/52 تا 51/25 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 19500 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: كنار, كهور,‌استبرق,‌بادام كوهی, انجیر معابد و حرا. پستانداران: كل وبز,‌جبیر,‌جیرفتی ,‌تیهو و ‌هوبره . پرندگان : حواصیل خاكستری . منطقه حفاظت شده سرایی : منطقه حفاظت شده سرایی در استان خراسان بین52/37 تا 41/37 عرض شمالی و 13/58 تا 51/57 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 17800 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: اورس ,‌زرشك,‌گون , گوجه وحشی,‌درمنه و‌ كلاه میرحسن. پستانداران: قوچ و میش اوریال , كل و بز,‌پلنگ,‌گربه وحشی,‌گراز, گرگ,‌روباه , شعال ,‌كفتار,‌تشی و سمور. پرندگان : تیهو, عقاب,‌باز, سارگپه ,‌كوركور,‌قرقی,‌دلیجه, كركس,‌زرده پره ,‌چكاوك,‌باقرقره و سهره. منطقه حفاظت شده سالوك : منطقه حفاظت شده سالوك در استان خراسان بین15/37 تا 07/37 عرض شمالی و 17/57 تا 03/57 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 16000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: ارس,‌زرشك , افدرا,‌گوجه وحشی,‌درمنه ,‌گون و كلاه میرحسن. پستانداران: آهو, گرگ, قوچ ومیش, كل وبز, پلنگ,‌كفتار, روباه ,‌خوك وحشی, شغال ,تشی, خرگوش, سمور, سنجاب زمینی وگوركن . پرندگان : كوكر,چكاوك, كبك,‌تیهو,‌باقرقره ,‌سسك و ‌جغد . منطقه حفاظت شده لشگر در : منطقه حفاظت شده لشگر در در استان همدان بین48/49 طول جغرافیایی و 17/34 عرض جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود 16000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گون, كنگر,‌آویشن‌ , فرفیون ,‌بادام وحشی,‌نسترن وحشی, جو, گندم ,‌گردو و سیب. پستانداران: قوچ و میش,‌گراز, روباه و گرگ. منطقه حفاظت شده دز: منطقه حفاظت شده دز در استان خوزستان بین57/32 الی 36/31 عرض شمالی و 32/48 الی 10/48 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 10623 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: پده,گز, سریم, بنگله, علف مار و تمشك . پستانداران: گوزن زرد, كفتار, گرگ و گراز. منطقه حفاظت شده كرخه : منطقه حفاظت شده كرخه در استان خوزستان بین40/31 عرض شمالی و 25/48 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود9427 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گز, پده ,‌جاز و سریم. پستانداران : گوزن زرد ایرانی ,‌گرگ , روباه , گربه جنگلی , خدنگ ,‌شغال , كفتار , تشی ,‌شنگ ,‌گراز و انواع پرندگان و جوندگان. منطقه حفاظت شده فارور : منطقه حفاظت شده فاروردر استان هرمزگان بین20/26 الی 15/26 عرض شمالی و 33/54 الی 31/54 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود3620 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: آكاسیا , كهور و كنار . پستانداران: جبیر. پرندگان : بلبل خرما, زرد پره سرزیتونی , چك چك و دلیجه. منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ : منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام بین30/33 الی 50/33 عرض شمالی و 15/46 الی 40/46 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 31267 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط , بنه, كیكم, زالزالك , بادام كوهی , داغداغان . پستانداران: كل,‌بز, گراز,‌خرس قهوه ای , پلنگ,‌كفتار, تشی, گرگ, روباه, شغال . منطقه حفاظت شده باشگل : منطقه حفاظت شده باشگل در استان قزوین بین14/36 الی 3/36 عرض شمالی و 28/49 الی 43/49 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود26125 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بروموس ها و گونها ,‌بومادران , كلاه میرحسن و‌شیرین بیان . پستانداران: گرگ,روباه معمولی,شغال, گراز, خرگوش و آهو. پرندگان : كبك ,تیهو, كوكر, جغد و‌ بلدرچین . منطقه حفاظت شده سرخ آباد : منطقه حفاظت شده سرخ آباد در استان زنجان بین14/36 الی 3/36 عرض شمالی و 28/49 الی 43/49 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود116500 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: اورس ,گردو, بلوط,‌سیاه تلو, بنه , زالزالك, گون , آویشن‌,‌درمنه و باریجه . پستانداران: آهو, كل و بز‌, خوك وحشی‌ , كفتار‌, تشی و خرس قهوه ای. پرندگان : كبك و كبك دری . آبزیان: كپور‌,‌سیم ,‌اسپله. منطقه حفاظت شده بیدوییه : منطقه حفاظت شده بیدوییه در استان كرمان بین35/56 طول شرقی و 15/30 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 94375 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: درمنه , فرفیون , قیچ, گز, گون, بنه, بلوط, آلبالو وحشی‌ و ارژن . پستانداران: آهو, كل وبز‌, قوچ و میش‌, كاراكال و یوزپلنگ. پرندگان : ‌دلیجه , تیهو, جیرفتی و‌ هوبره. منطقه حفاظت شده بافق : منطقه حفاظت شده بافق در استان یزد بین45/31 الی 12/31 عرض شمالی و 40/55 الی 50/55 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 144375 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: سرو كوهی, كلاه میرحسن, بادام كوهی,‌بنه ,‌قیچ,‌تاغ و چوبك . پستانداران: كل و بز, قوچ ومیش,‌آهو, جبیر, گرگ و شغال. پرندگان : هوبره ,‌زاغ بور, دلیجه, سارگپه و تیهو. خزندگان : كورمار و مارجعفری. منطقه حفاظت شده میانجنگل : منطقه حفاظت شده میانجنگل در استان فارس بین 14/29 الی 57/ 28عرض شمالی و 16/53 شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 57548 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: پسته وحشی,‌بادام كوهی,‌ارژن,‌كیكم, اورس و زالزالك . پستانداران: كل و بز‌ , آهو, پلنگ, گرگ, گربه وحشی,‌قوچ و میش. پرندگان : بلدرچین‌ , كبك,‌تیهو و هوبره . منطقه حفاظت شده كوه سرخ وخاییز : منطقه حفاظت شده كوه سرخ و خاییز در استان كهكیلویه و بویراحمد بین25/30 الی 42/30 عرض شمالی و 22/50 الی 39/50 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن در حدود 59000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: بلوط,بادام كوهی,‌بنه, ارژن,‌كنار,زالزالك, سرو كوهی,‌آلبالو وحشی,‌گون,‌كنگر, شیرین بیان, كاسنی و‌آتریپلكس . پستانداران: كل و بز, قوچ و میش, كفتار, روباه و گرگ. پرندگان : كركس, دلیجه, جغد,‌سبز قبا,‌شاهین و بلبل . خزندگان : افعی جعفری, افعی شاخدار و انواع مارمولك ,‌سوسمار و سمندرمعمولی. منطقه حفاظت شده تالاب پریشان : منطقه حفاظت شده تالاب پریشان در استان فارس بین48/51 طول شرقی و 31/29 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4700 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: نی, لویی, تیزك آبی, خارشتر, یونجه زرد, پنیرك و جگن . پرندگان : انواع حواصیل, اگرتها, غازها,‌قوها, ‌كشیم ها ,چنگرها ,‌پلیكان پا خاكستری,‌اكراس سیاه , گاوچرانك, اردك سرسری و ‌كفچه نوك‌ . آبزیان: شانه, زردك,‌سرخو و مارماهی. منطقه حفاظت شده خورخوران : منطقه حفاظت شده خورخوران در استان هرمزگان بین45/26 عرض جغرافیایی و40/55 طول جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن در حدود 100000 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: گز, نی, لویی و جگن . پستانداران: گربه وحشی و گرگ. پرندگان : ‌مرغابی ها ,اگرتها,‌مرغابی ها, سلیم خرچنگ خور, پرستوی دریایی, حواصیل هندی ,عقاب دم سفید وحو‌اصیل بزرگ . خزندگان : لاك پشت ‌سبز. منطقه حفاظت شده سیاه كشیم : منطقه حفاظت شده سیاه كشیم در استان گیلان بین17/49 تا 25/49 طول شرقی و 22/37 تا 27/37 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن در حدود 4500 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: نی, سه كوله خیز, آزولا و ‌سیم واش . پرندگان : چنگر طاووسك . منبع: سازمان حفاظت محیط زیست ایراندسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشکلید‌واژهمناطقحفاظتشدهایران1611 بازدید